هزینه ها

  1. انبارداری: در عموم موارد، برای انبارداری هزینه ای دریافت نمیشه و رایگانه.
  2. بسته بندی: هزینه بسته بندی براساس تعداد و نوع سفارشاتتون تنظیم میشه و توافقی هستش.
  3. کارتن: هزینه کارتن ها به عهده خود فروشنده هستش و بسته به نوسانات بازار، ابتدای هر ماه (هفته) مشخص میشه. این هزینه از طریق تراکنش های پنلتون به ما پرداخت میشه.
  4. کرایه ارسال: همون هزینه پستی هستش. در مواردی که نیاز به پیک داشته باشین، به صورت توافقی تنظیم میشه